De SLS printmethode

Hoe wij printen

De printmethode die we bij 3DFABRIEK gebruiken is de SLS-methode. SLS staat voor Selective Laser Sintering.
Een 3D-model wordt laag voor laag opgebouwd, waarbij steeds een nieuwe laag poeder wordt opgebracht en een laser laagje voor laagje een dwarsdoorsnede van het product in het poeder smelt.

Uiterst nauwkeurig, met laagjes van 0,1 mm dikte. Dat proces herhaalt zich totdat het geheel is opgebouwd.
Het onbewerkte product heeft een mat uiterlijk en door de opbouw in zeer dunnen laagjes een relatief geringe zichtbare laagvertekening. Er zijn diverse nabewerkingen mogelijk.

Met SLS produceren we snel, flexibel en goedkoop series onderdelen. In hoge kwaliteit en met grote consistentie.

3D-print prijsaanvraag